акъыл

акъыл

العقل، العاقل

Адыго-арабский словарь. 2014.

Look at other dictionaries:

 • акъыл — (акъылыр) ум ЦIыфыр гупшысэн ылъэкIыныгъ, зэхэшIыкI Иакъыл тефагъэп Шъхьэм акъыл имылъмэ, лъэр мэулэу гущ. Зы акъыл нахьи акъылитIу гущ. Акъылыр намыс, былымыр насып гущ. ◊ Акъыл кIаку короткий ум ◊ Акъыл закъу короткий ум, не считающийся с… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • хьайуан — (хьайуаныр) скотина Акъыл зимыI Хьайуаным фэд зи акъыл иIэп …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • шъхьэ — (шъхьэр, шъхьэхэр) 1. голова ЦIыфым, псэушъхьэм ыпкъышъол щыщэу, пшъэм шIот къупшъхьэ зэхэлъ хъураеу шъхьакуцIыр зэрылъыр ары Ышъхьэ шъхьац тIыргъо шIагъо тет Шъхьэр псэумэ, паIо щыкIэрэп гущ. Шъхьэм акъыл имылъмэ, лъэр мэулэу гущ. 2. сам Ышъхьэ… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • акъылынчъ — (акъылынчъэр, акъылынчъэхэр) глупый, ая, ое, неразумный, ая, ое Акъыл зимыI, зэхэшIыкI зимыI Акъылынчъэр тхьамыкI Юсыф акъылынчъагъэп КI. Т …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • бгъузэ — (бгъузэр, бгъузэхэр) узкий, ая, ое Зишъомбгъуагъэ макIэр ары ШэкI бгъуз Лъэмыдж бгъуз ◊ Акъыл бгъуз ум короток (ограниченный ум) …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ы-гъэгупшысагъ — (е гъэгупшысэ) езгъ. заставил, а, о, побудил, а, о подумать, призадуматься Акъыл къыригъэгъотыгъ А Iофэу къехъулIагъэм ар инэу ыгъэгупшысагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зэхэшIыкI — (зэхэшIыкIыр) ум, сознание Акъыл, шIэныгъ ЗэхэшIыкI иI ИзэхэшIыкI къыхьыгъэп …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • культур — (культурэр) культура 1. Производственнэ, общественнэ ыкIи акъыл Iофхэм яхьылIэгъэ гъэхъагъэхэу цIыфмэ ашIыгъэр ары Ащ икультурэ лъэшэу лъагэ 2. КъэкIырэмэ е псэушъхьэмэ ащыщ горэм илэжьын Чай культурэр КIэп культурэр …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къыгъэущыгъэр — (къыгъэущырэр) зыгъ. прич. разбуженный, ая, ое 1. Янэ кIалэу къыгъэущыгъэр ыгъашхи школым кIуагъэ 2. Гу зылърагъэтагъэр Ащ лIэу къыгъэущыгъэм акъыл къыгъотыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къэущыгъ — (къэущы) лъым. проснулся, лась, лось 1. КIалэу чъыерэр къэущыгъ 2. осознал Акъыл къыгъотыгъ Ар джы къэущыгъэу блигъэкIыгъэм фыкIэгъожьы …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • лъэ — (лъэр, лъэхэр) нога Лъакъо Ылъэ зэрихьэу ечъэжьэжьыгъ Шъхьэм акъыл имылъмэ, лъэм имыгъуагъ гущ. ◊ Лъэмыпсэф непоседливый, ая, ое Лъэмыуцу …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”